کمانه Kamane غلامحسین زکوی مدیر و نویسنده‌ی وبلاگ کمانه کمانه، نگرشی نقادانه به بسیاری از اعتقادات دینی است که بعضا به صورت بدعت، خرافه و ابزارگونه در جوامع اسلامی جا خوش نموده، تیشه بر ریشه دین می‌زند. در این وبلاک به بسیاری از بدعت ها و خرافات و اشتباهاتی که در حان روح ما به عنوان دین رسوخ کرده است، پرداخته، در چارچوب نقد و بررسی به مبارزه با آنها می‌پردازیم ویا لااقل٫ خود به آنها معتقد نگردیم و یا اعتقاد درستی از آنها بدست بیاوریم. آیات و روایات که در حدیث رسول خدا (ص)٫ از هم جدا نشدنی تعبیر شده است٫ ملاک و میزان و تنور نقد خواهند بود. آیا من و تو در شناخت خدا، قرآن، پیامبر(ص)، صحابه و خاندانش نباید خود و اعتقاداتمان را در تنور نقد بگذاریم تا شناخت خالص را همچون یاران باوفای پیامبر (ص)چراغ راهمان قرار دهیم؟ حتما با نظرات عالمانه و نقدانه خویش تنور نقد را روشن نگه دارید. http://kamane.mihanblog.com 2018-11-12T16:53:30+01:00 text/html 2018-10-03T17:05:43+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 418 - قرآن کلام خداوند است و هرگز تحریف نشده است http://kamane.mihanblog.com/post/619 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font color="#660000">418 - بخش چهارم</font><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><b><span style="font-size: 14pt;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">تحریف به برداشت<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">غالبا مسلمانان و علما و مجتهدین، از قرآن برداشت‌های متفاوتی دارند و این در اختلاف موجود میان مسلمانان با وجود خدای واحد، قرآن و دین واحد و پیامبری واحد، به وضوح و فراوان در میان مسلمانان اتفاق افتاده است که مشأ بدعت‌های موجود است.</span></p> text/html 2018-10-03T17:01:21+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 417 - قرآن کلام خداوند است و هرگز تحریف نشده است http://kamane.mihanblog.com/post/618 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font color="#660000">417 - بخش سوم</font><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><b><span style="font-size: 14pt;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">تحریف با حذف<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">تحریف به حذف شدن بخشی از آیات و سوره‌ها یا حذف دو جلد از قرآن که ادعا شده است، ضربه‌ای به اعتبار قرآن از آن جهت که کلام خداوند است و باید از آن اطاعت کرد، نمی‌زند؛</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><br></span></p> text/html 2018-10-03T16:54:37+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 416 - قرآن کلام خداوند است و هرگز تحریف نشده است http://kamane.mihanblog.com/post/617 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font color="#660000">416 - بخش دوم</font></span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><b><span style="font-size: 14pt;">1.<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">تحریف با تغییر و اضافه:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">آن چه قرآن در خصوص تحریف تورات و انجیل بیان نموده است، تغییر حکم یا دستور الهی با اضافه و تغییر دادن مطالب از سوی انسان و نسبت دادن آن به خداوند و آن را کتاب یا حکم الهی خواندن است. و مطابق آن، خداوند آنان را بخاطر عملشان نفرین می‌کند:</span></p> text/html 2018-10-03T16:41:14+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 415 - قرآن کلام خداوند است و هرگز تحریف نشده است http://kamane.mihanblog.com/post/616 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font color="#660000">415-&nbsp;</font></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"><font color="#660000">تحریف </font><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">بخش اول<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">مطالب پیش‌رو، درباره تحریف کتب الهی است؛ خصوصاً کتاب قرآن. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">تحریف چیست؟ آیا در طول 1400 سال، در قرآن تحریف صورت گرفته است؟ در این صورت قرآن همانند تورات و انجیل، سخن خداوند نیست یا لا اقل با سخن انسان تغییر داده شده، حجیت ندارد.</span></p> text/html 2016-03-11T05:08:49+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 5- ضرب المثلهای فارسی بهمراه توضیح http://kamane.mihanblog.com/post/614 <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;"><font size="4"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif;" dir="RTL">ضرب المثلهای فارسی بهمراه توضیح</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 18pt;">5- آب از دستش نمی‌چکد</span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 18pt;">اشاره به آدم بسیار خسیس.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 18pt;">&nbsp;</span></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><img src="http://www.maxi-gif.com/gif-anime/fleurs/fleurs-fleurs-roses-00003.gif"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">مهتاب منصوری، ضرب المثلهای ایرانی، جاجرمی، تهران 1380.</font></span></b></p> text/html 2016-03-11T05:02:25+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 5- ضرب المثلهای عربی بهمراه ترجمه فارسی http://kamane.mihanblog.com/post/613 <div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4"><b>ضرب المثلهای عربی بهمراه ترجمه فارسی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div><p align="center" class="MsoPlainText" style="text-align: right;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><b><font color="#cc0000">5- تسمع بالمعیدى خیر من أن تراه</font></b></span></p><span lang="AR-SA"><p align="center" class="MsoPlainText" style="text-align: right;" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: center;"><font color="#000099" size="4"><b>آواز دهل شنیدن از دور خوش است</b></font></span></p><p align="center" class="MsoPlainText" style="font-size: x-large; color: rgb(100, 0, 0); font-family: AL-Mateen; text-align: right;" dir="RTL"><img alt="جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/414.gif" style="font-size: 11px; font-family: tahoma;"></p></span></div> text/html 2016-03-11T04:54:47+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 5- ضرب المثل و اصطلاحات انگلیسی بهمراه ترجمه http://kamane.mihanblog.com/post/612 <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#000099" size="4"><b>&nbsp;ضرب المثل و اصطلاحات انگلیسی بهمراه ترجمه</b></font></span></p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl">&nbsp; </p><p style="text-align: left; direction: ltr; margin: 0in 0in 10pt;"><span style="color: red; font-family: 'Times New Roman', serif;"><font size="5"><b>5- Look round</b></font></span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Arial, sans-serif;"><b><font size="5">بازدید کردن</font></b></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: ltr; text-align: left; font-size: medium; margin: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large;">Mr. and Mrs. Smith wanted to buy that house. So they looked round to see if it’s what they want.</span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5">آقا و خانم اسمیت قصد داشتند آن خانه را بخرند بنابراین آن را بازدید کردند تا ببینند که همان چیزی است که می‌خواستند.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size: medium; margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl"><br></p></span><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b style="text-align: center; font-family: tahoma;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); line-height: 27.6px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18pt;" dir="rtl">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b><b style="text-align: center; font-family: tahoma;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); line-height: 27.6px; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18pt;" dir="rtl"><img alt="جدا کننده متن" src="http://blog.bazarmajazi.com/aks/joda1/71.gif"></span></b></p> text/html 2016-03-11T04:46:30+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 5- قصه های بهلول http://kamane.mihanblog.com/post/611 <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><b style="color: rgb(204, 0, 0);"><font size="5">قصه های بهلول</font></b></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><b style="color: rgb(204, 0, 0);"><font size="5"><br></font></b></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="font-family: '2 Zar';"><font size="5" color="#000099">5 - ماهیگیر و خلیفه ( ماجرای چهار هزار دینارهای بخششی هارون به ماهیگیر)</font></span></b></p><p dir="RTL" style="font-size: x-large; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">روزهای عید هارون سفره‌های رنگارنگ خوردنی و نوشیدنی مهیا می‌کرد و مردم را دعوت می‌کرد. بهلول هم آنجا بود ولی چیزی نخورد. خدمتکار هارون گفت</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><img src="http://i3.glitter-graphics.org/pub/692/692823n68ya60jv9.gif"></p> text/html 2016-03-11T04:28:21+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 5- قضاوتهای امیرمؤمنان امام علی علیه السلام http://kamane.mihanblog.com/post/610 <font color="#6600cc" size="5"><b>&nbsp;قضاوتهای امیرمؤمنان امام علی علیه السلام </b></font><div><br></div><div><b style="font-size: x-large;"><font color="#990000">5</font></b><font color="#cc0000" size="5"><b>-فرزند از توست؛</b></font></div><div><img width="3" height="1317" align="baseline" style="width: 499px; height: 299px;" alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8242797442/209008972e9e72b0d020fc2560606ed3.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/279.gif"></div> text/html 2016-03-11T04:12:29+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 414- دلایل چهارگانه‌ی امام صادق علیه السلام در عدم اجابت دعا؛ http://kamane.mihanblog.com/post/609 <h1 dir="RTL"><font color="#cc0000" size="5"><a name="_Toc314157778"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Zar';">414-&nbsp;</span></a><a name="_Toc314157779"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Zar';">دلایل چهارگانه‌ی امام صادق علیه السلام در عدم اجابت دعا؛</span></a></font></h1><p class="a" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mehr';">"امام صادق علیه السلام فرمود: چهار طایفه‏‌اند كه دعاى آنان مستجاب نمی‌شود:</span></p><h1 dir="RTL"><p class="a0" style="text-align: center;" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;; font-size: 12pt;"><img src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/708/708725oz7fjx7tp3.gif"></span></p></h1> text/html 2016-03-04T21:35:35+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 4- ضرب المثلهای فارسی بهمراه توضیح http://kamane.mihanblog.com/post/608 <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><font size="4"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(204, 0, 0);">ضرب المثلهای فارسی بهمراه توضیح</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 255);">4- آب از لب و لوچه راه افتادن یا آب دهان کسی راه افتادن.</span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(153, 51, 153);">از فرط میل و رغبت بیخود شدن، تحریک شدن، اشتها یا به کسی متمایل شدن.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(153, 51, 153);">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://www.maxi-gif.com/gif-anime/fleurs/fleurs-fleurs-roses-00003.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="3">مهتاب منصوری، ضرب المثلهای ایرانی، جاجرمی، تهران 1380.</font></span></b></p> text/html 2016-03-04T21:30:50+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 4- ضرب المثلهای عربی بهمراه ترجمه فارسی http://kamane.mihanblog.com/post/607 <div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4"><b>ضرب المثلهای عربی بهمراه ترجمه فارسی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div><p class="MsoPlainText" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="font-family: AL-Mateen; color: rgb(100, 0, 0);"><font size="5"><b>4- انا الغریق فما خوفی من البلل</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoPlainText" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 12pt; text-align: center;"><br></p><p class="MsoPlainText" align="center" dir="RTL" style="text-align: right;"><font size="6"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: 'Traditional Arabic', serif; color: rgb(100, 0, 0);">‏</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: IranNastaliq, serif; color: blue;">آب كه از سر گذشت، چه یك وجب چه صد وجب</span></font><img alt="جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/414.gif"></p></div> text/html 2016-03-04T09:26:43+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 4- قضاوتهای امیرمؤمنان امام علی علیه السلام http://kamane.mihanblog.com/post/604 <h4 class="color-medium-blue" style="color: rgb(0, 0, 205); line-height: 1.1; font-family: bbcnassim, tahoma; font-size: 18px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; background-color: rgb(245, 245, 220);">&nbsp;قضاوتهای امیرمؤمنان امام علی علیه السلام&nbsp;</h4><div><br></div><h4 class="color-medium-blue" style="line-height: 1.1; font-family: bbcnassim, tahoma; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; box-sizing: border-box; font-stretch: normal; background-color: rgb(245, 245, 220);"><font color="#cc0000" size="4">4- زنی که فرزند خویش را انکار می کرد</font></h4><div><img width="1" height="719" align="baseline" style="width: 478px; height: 323px;" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8241764418/18434_73091.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/279.gif"></div> text/html 2016-03-04T08:23:12+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 4 - قصه های بهلول http://kamane.mihanblog.com/post/602 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font color="#cc0000" face="2 Zar" size="5"><b>قصه های بهلول</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="5"><b><span lang="FA" style="font-family: '2 Zar';"><font color="#000099">4 - ماجرای کلاس درس (ابوحنیفه شکسته شدن سرش توسط بهلول)</font><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: '2 Zar';"><font size="5">&nbsp;</font></span><span style="font-size: x-large; font-family: '2 Zar';">خانه ابوحنیفه در یکی از محله‌های بغداد بود و هر روز جمعی پای درس او می‌نشستند. روزی در درس گفت:</span><span style="font-size: x-large; font-family: '2 Zar';">&nbsp;...</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><img src="http://i3.glitter-graphics.org/pub/692/692823n68ya60jv9.gif"></p> text/html 2016-03-04T08:03:38+01:00 kamane.mihanblog.com غلامحسین زکوی 413- دلایل هشت‌گانه‌ی امیرمؤمنان امام علی علیه السلام در عدم اجابت دعا ؛ http://kamane.mihanblog.com/post/600 <h1 dir="RTL"><a name="_Toc314157778"><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Zar';"><font color="#990000" size="5">413- دلایل هشت‌گانه‌ی امیرمؤمنان امام علی علیه السلام در عدم اجابت دعا ؛</font></span></a><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';"><o:p></o:p></span></h1><h1 dir="RTL"><p class="a0" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mehr';">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mehr';">"در ذیل حدیثى از حضرت امیر المؤمنین علیه‌السّلام سؤال شد: خداوند سبحان فرماید: «ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ» پس چرا ما مى‏خوانیم خدا را و اجابت نفرماید؟ فرمود: قلبهاى شما خیانت نموده به هشت خصلت:</span></p><p class="a0" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: 'B Mehr';"><img src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/708/708725oz7fjx7tp3.gif"></span></p></h1>