تبلیغات
کمانه Kamane - مطالب اجتهاد و تقلید

(98)

 عمل مقلدین با فتوای اشتباه و یا با بیان اشتباه حکم شرعی؛

بیان حکم اشتباه، همانند مطالب مذکور، به منزله گمراه کردن دیگران در انجام کارهای نادرست است که باعث ترویج گناه می‌شود و به تعداد انجام دهنده‌‌ی آن عمل، در گناه شریک بوده،‌ به تعداد افرادی که گمراه شدند، معاقب می‌شود...


ادامه مطلب

طبقه بندی: استطاعت،  تکلیف،  سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  حاکمیت و حکومت ،  اجتهاد و تقلید، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، اجتهاد و تقلید، سنت الهی، استطاعت، تکلیف،  

تاریخ : جمعه 31 مرداد 1393 | 11:48 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(53)

 برداشت های دینی و تکلیف در عصر غیبت!

همانگونه که بیان نمودیم، استنباطهای فقها، دین نیست؛ که برداشت های دینی آنان است و بخلاف دین و احکام آن، کامل و قطعی نبوده، تغییر پذیرند...


ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  حاکمیت و حکومت ،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  عصر غیبت، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، اجتهاد و تقلید، جلال و حرام، عقل و شرع، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : چهارشنبه 18 تیر 1393 | 08:22 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 18 تیر 1393 | 09:34 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(51) 

  هفتمین عامل بدعت؛ راههای برداشت احکام؛

راههای برداشت احکام را قرآن، حدیث، عقل و اجماع بیان نمودند:....

ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، حلال و حرام، اجتهاد و تقلید، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : سه شنبه 17 تیر 1393 | 09:46 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(50)  

 ششمین عامل بدعت؛ شرط در استفاده را بجای شرط در تکلیف، علت حکم شرعی دانستن؛

شرط در تکلیف:

همه احکام الهی یا سنت های تشریعی یا همه حلالها و حرامها، تابع شرایط و اجزائی هستند که در تکلیف دخیل است و بدون آنها، تکلیف محقق نخواهد شد...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : دوشنبه 16 تیر 1393 | 08:23 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(49)    

پنجمین عامل بدعت: با قیاس های موضوعی بجای قیاسهای حکمی، حکم کردن؛

همانگونه که بیان نمودیم، سنت تشریعی یا سنت حلال و حرام، تابع سنت تأثیر است یعنی احکام تابع علت هستند؛ به عبارت دیگر، علتها با اجزا و شرایط مربوط، سنت های تشریعی را سبب می‌شوند و بدون علت ، معلول یعنی سنت تشریعی، قطعا محقق نخواهد شد....


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، حلال و حرام، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 09:36 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(48)

چهارمین عامل بدعت: نشانه تکلیف را علت حکم دانستن؛

تا کنون آموختیم که سنت تشریعی، بخاطر علتش (ایجاد و تأثیر) سنت است و غیر آن بدعتی بیش نیست. یکی از آن موارد، نشانه حکم را علت حکم لحاظ نمودن و مشروعیت حکم را به آن نسبت دادن است ...


ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع، 
برچسب ها: عقل و شرع، حلال و حرام، اجتهاد و تقلید، بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : شنبه 14 تیر 1393 | 08:17 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(47)

 سومین عامل بدعت: سنت تشریعی را تابع حکمت حکم دانستن؛

علت حکم:

سنت تشریعی یا حلال و حرام الهی، در اصل وجود یافتن و یا قبول تأثیر، دارای دو علت ایجاد و تأثیر هستند که ...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، عقل و شرع، الهی، ولایت،  

تاریخ : جمعه 13 تیر 1393 | 10:26 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(46) 

دومین عامل بدعت: استنباط عقلی را حکم شرعی دانستن؛ 

همیشه خودت را بطرف دین پاکی قرار ده که مطابق فطرت خداوندی است و مردم را مطابق آن آفرید؛ تغییری در آفریده‌های خداوند نخواهد بود. آن، دین مستقیم است ولی بیشتر مردم نمی دانند.[1]

چون دین اسلام مطابق فطرت بشری است، احکام آن نیز باب طبع انسان است و آنها را ناخوشایند نمی‌پندارد و ناخوشایندی های عصر کنونی، مربوط به برداشت های دینی فقها است که قطعا سنت تشریعی و سنت قطعی و تغییر ناپذیر دین، نمی‌باشد؛...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، حلال و حرام، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : پنجشنبه 12 تیر 1393 | 10:15 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(45) 

اولین عامل بدعت: لجاجت و پافشاری از روی دشمنی، غرور و نادانی؛

امیرمؤمنان امام على علیه السلام می‌فرمایند: اما بدعتگذاران؛ آنان با فرمان خداوند، قرآن و فرستاده‌اش مخالفت ورزیده، به نظر و خواهش‌های نفسانی خویش عمل می‌کنند؛ هرچند تعدادشان زیاد است.. [1]


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : سه شنبه 10 تیر 1393 | 09:19 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(44)

عوامل بدعت:

 

انسانها خواسته یا ناخواسته، احکامی را استنباط می‌کند که ریشه در مبانی دینی (قرآن و روایات) ندارد و به آن معتقد شده، در ترویج و عمل به آن مصرانه می‌کوشند؛...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : یکشنبه 8 تیر 1393 | 12:12 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(43)

بدعت یا سنت شکنی؛

با توجه به مطالب و روایاتی که بیان نمودیم می‌توان بدعت را این گونه تعریف نمود:

"شرعی دانستن چیزی که شرعی نیست"


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : جمعه 6 تیر 1393 | 12:58 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(42)

بدعت در دین؛

بدعت یعنی نوآوری در دین که مطابق تعالیم دین نیست و هیچگونه سابقه‌ای از این حکم نو، در شریعت وجود ندارد؛


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، حلال و حرام، اجتهد و تقلید، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : جمعه 6 تیر 1393 | 01:14 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(41) 

برداشتهای دینی فقهی، دین نیست؛

دین، مجموعه باید ها و نباید هایست که خداوند آن را در قالب وحی در کتاب آسمانی قرآن بر منتخب خویش یعنی رسول اکرم نازل گرداند و ایشان عالم به دین یا همان وحی بودند. دین قطعی، کامل و غیرقابل تغییر است و با ...


ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  ولایت و امامت،  فقه جعفری،  حلال و حرام، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، حلال و حرام، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : یکشنبه 1 تیر 1393 | 12:10 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : جمعه 30 خرداد 1393 | 11:11 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(39) 

حدیث امام صادق علیه السلام در بیان مرتد فتنه‌گر و احکام او؛

برای توضیح مطلب بیان شده‌ی بحث قبل در خصوص مرتد فتنه‌گر، به مطالب ذیل در توضیح حدیث امام صادق علیه السلام دقت کامل و کافی نمایید: ...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  ارتداد و مرتد،  اجتهاد و تقلید،  اراده و انتخاب،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: ارتداد و مرتد، شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، سنت الهی، حلال و حرام،  

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 11:09 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(38)

 مرتد کافر و مرتد فتنه‌گر؛

انسانها با گفتن شهادتین در طی اعصار مختلف پیرو پیامبران عصر خویش می‌گشتند و با نگفتن شهادتین، کافر می‌ماندند و یا با انکار آن،


ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  ارتداد و مرتد،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، ارتداد و مرتد، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، سنت الهی،  

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 10:58 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(37)

 ارتداد ملی و فطری و حکم آنها، ظلم و بدعت است[1]؛

انسان برخلاف حیوان و فرشته، حق انتخاب و اختیار دارد و از میان خوب و بد و بین خوب و خوبتر و یا بد و بدتر، انتخاب می‌نماید. اختیار یکی از شروط تکلیف است؛


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  ارتداد و مرتد،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، ارتداد و مرتد، عقل و شرع، حلال و حرام، اجتهاد و تقلید، سنت الهی،  

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 10:49 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(36) 

 

حلال دانستن دروغ مصلحتی، بدعت است؛

دروغ، به جهت سنت تشریعی الهی، در تحت هر شرایطی، حرام است و چون حرمت به ذات دروغ تعلق دارد، نمی‌توان دروغی را یافت که حلیت داشته باشد و حلال باشد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  دروغ،  عقل و شرع، 
برچسب ها: دروغ، شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، عقل و شرع، حلال و حرام، اجتهاد و تقلید، سنت الهی،  

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 10:30 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(35) 

واجب دانستن نفرین، بدعت است؛

در فرهنگ مسلمانان، خصوصا شیعیان این امر بصورت امری مسلم و قطعی جا افتاده است و به عنوان یک اصل اسلامی و یا شیعی در باورها جا خوش کرده که بعضی از نفرین ها واجبند؛...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  نفرین،  عقل و شرع، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، نفرین، تبرا، حلال و حرام، اجتهاد و تقلید، سنت الهی،  

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 10:20 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(34)

 آیا تخریب مسجد ضرار وجوب شرعی داشت؟

باید مراقب مسجدی که اساس و بنیان آن برای فساد و گمراهی مردم است، بود تا باعث نابودی دین و آسایش مردم نگردد....


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  نجس،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: نجس، بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، حلال و حرام، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، سنت الهی،  

تاریخ : جمعه 23 خرداد 1393 | 01:10 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : جمعه 23 خرداد 1393 | 01:04 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(28)

سن نشان تکلیف است نه شرط و علت تکلیف؛

آن چه که در تکلیف یک مکلف شرط است، علاوه بر علت ایجاد یعنی فرمان خداوند در مشروعیت یک حکم، شروط عمومی تکلیف (عقل، بلوغ و اختیار)....


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  سنت الهی ، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، تکلیف، سنت الهی، عقل و شرع، حلال و حرام، ولایت،  

تاریخ : جمعه 23 خرداد 1393 | 12:05 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(27)

 آیا دین از سیاست جداست؟

  دین به معنای سنت حلال و حرام و قانون خداوند، از سیاست که به معنای نگرش، رویکرد و اداره ی فرد، اجتماع و جهان است، هر گز جدا نیست؛ ...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  حاکمیت و حکومت ،  سیاست،  سنت الهی ،  اجتهاد و تقلید،  پلورالیسم دینی،  فقه جعفری،  عقل و شرع، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، سیاست، سنت الهی، عقل و شرع، حلال و حرام، ولایت،  

تاریخ : جمعه 16 خرداد 1393 | 10:30 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(23)

ضرورت تقلید از مجتهد، بیانگر وظیفه عوام است نه دلیل بر ولایت مجتهد!

 در روایت امام عسکری علیه السلام، تقلید از مجتهد پرهیزگار را برای عوام در احکامی که ظلم در آن نباشد، واجب شده است و این دلیل بر‌ آن نمی‌شود که به مجتهد نیز ولایت داده باشد...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  ولایت و امامت،  سنت الهی ، 
برچسب ها: اجتهاد و تقلید، بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، ولایت و امامت، حلال و حرام، سنت الهی،  

تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1393 | 03:25 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1393 | 03:21 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

  (21)

مجتهد،‌ نه خود حجت است و نه کلامش؛

با توجه به موارد قبل به این مطلب می‌توان پی برد که معصوم علیه السلام حجت قاطع است؛ لذا به جهت عصمت و انتصابش از طرف خداوند...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  سنت الهی ، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، سنت الهی، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، ولایت، حجت،  

تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1393 | 03:16 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(20)

شرط وجوب برای تقلید از مجتهد، پرهیزکاری است؛

اگر مجتهد پرهیزکار نباشد، تقلید از او حرام است که در ابتدای حدیث به آن اشاره شده است و در واقع بحث در مجزی بودن تقلید است نه حجت قاطع بودن...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  سنت الهی ، 
برچسب ها: اجتهاد و تقلید، شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، اصول دین، فروع دین، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1393 | 03:09 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1393 | 03:02 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(18)

تقلید، در فروع دین است نه در اصول دین؛

آنچه در رساله‌های عملیه آمده است، تقید از مجتهد در فروع دین واجب است نه در اصول دین؛....


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  سنت الهی ، 
برچسب ها: اصول دین، فروع دین، شبهات و پاسخ به شبهات، حلال و حرام، بدعت و نوآوری، اجتهاد و تقلید، ولایت،  

تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1393 | 02:58 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  بارش برگ های پاییزی!!

  • کد نمایش افراد آنلاین