تبلیغات
کمانه Kamane - مطالب قضا و قدر
تاریخ : سه شنبه 26 خرداد 1394 | 07:13 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : دوشنبه 25 خرداد 1394 | 12:38 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : یکشنبه 24 خرداد 1394 | 12:54 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : شنبه 23 خرداد 1394 | 01:29 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : جمعه 22 خرداد 1394 | 06:32 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

2.)  با دعا و استغفار، بلاهای طبیعی و غیرطبیعی در کمین را، دور کنید؛ادامه مطلب

طبقه بندی: خیر و شر،  آزمایش الهی،  دعا،  قضا و قدر،  علت و معلول،  سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری، 
برچسب ها: سنت الهی، بدعت و نوآوری، نقد و نظر، قضا و قدر، علت و معلول، دعا،  

تاریخ : دوشنبه 18 خرداد 1394 | 12:29 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(372) دعا در روایات

1.)  دعا، شفای هر دردی است


ادامه مطلب

طبقه بندی: احادیث،  دعا،  قضا و قدر،  علت و معلول،  سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری، 
برچسب ها: احادیث، دعا، قضا و قدر، علت و معلول، نقد و نظر، بدعت و نوآوری،  

تاریخ : یکشنبه 17 خرداد 1394 | 12:32 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
(371) حالات مختلف دعا در مقابل بلاها؛


ادامه مطلب

طبقه بندی: دعا،  جبر و اختیار،  قضا و قدر،  سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری، 
برچسب ها: سنت الهی، بدعت و نوآوری، نقد و نظر، قضا و قدر،  

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 12:51 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : جمعه 15 خرداد 1394 | 12:13 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 14 خرداد 1394 | 01:20 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 13 خرداد 1394 | 11:38 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(367) قضاها دو گونه‌اند؛

2- قضایایی که آنها را نمی‌بینیم و غیرقابل پیش‌بینی‌اند؛ادامه مطلب

طبقه بندی: قضا و قدر،  علت و معلول،  سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری، 
برچسب ها: سنت الهی، بدعت و نوآوری، نقد و نظر، قضا و قدر، قضا،  

تاریخ : دوشنبه 11 خرداد 1394 | 12:26 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : شنبه 9 خرداد 1394 | 12:31 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : جمعه 8 خرداد 1394 | 09:15 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 6 خرداد 1394 | 12:05 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : شنبه 2 خرداد 1394 | 12:19 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : جمعه 1 خرداد 1394 | 10:33 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 3 دی 1393 | 11:20 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(139)

 سنت رضا، الخیر فی ما وقع؛

قضا و قدر عین مصلحت است و بر جهان حاکم می‌باشد چون خداوند حکیم و عادل، آن را در سنت‌های تكوینی و تشریعی خود تعیین نموده است. رضایت بر آن، موجب رضای خداوند است و عدم رضایت، غضب الاهی را برمی‌انگیزاند.

"امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: قضاى خداوند در هر حال جارى مى‌شود؛ بنابر این، كسى كه به آن خشنود باشد مأجور است و كسى كه از آن ناخشنود باشد خداوند اجرش را از بین مى‌برد ."...ادامه مطلب

طبقه بندی: شکر و ناشکری،  قضا و قدر،  سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، قضا و قدر، رضای الهی، سنت الهی،  

تاریخ : سه شنبه 8 مهر 1393 | 11:53 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(138) 

من چرا؟ چرا برای من باید این اتفاق بیفتد؟ چرا بچه‌ی من؟ و...

با توجه به اینکه که همه‌ی اتفاقات و سنت‌های تکوینی و تشریعی در ید قدرت خداوند علیم و قادر است، و هر آنچه را که اراده کند آن را مقدر می‌سازد و هر چه مقدر ساخته است، قطعی و سنت الاهی خواهد شد، و تخلفی از آن صورت نخواهد پذیرفت، آیا چنین سخنانی، شکایت از اراده‌ی خداوند نیست؟ ....


ادامه مطلب

طبقه بندی: کیفر و پاداش،  جبر و اختیار،  قضا و قدر،  علت و معلول،  سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، کیفر و پاداش، جبر و اختیار، قضا و قدر، علت و معلول، سنت الهی،  

تاریخ : دوشنبه 7 مهر 1393 | 11:20 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : یکشنبه 6 مهر 1393 | 10:49 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(136) قضا و قدر، اختیار را از انسان نمی‌گیرد؛

قضا و قدر از امور حتمی و تغییرناپذیر الاهی هستند ولی به این معنا نیست که انسان در این سنت‌ها اختیاری نداشته باشد بلکه این انسان است که در طی طریق و انجام واجبات و ترک محرمات و دوری از بعضی از سنت‌های الاهی، در سعادت دنیوی و اخروی خود نقشی دارد...


ادامه مطلب

طبقه بندی: جبر و اختیار،  قضا و قدر،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، قضا و قدر، جبر و اختیار، سنت الهی،  

تاریخ : شنبه 5 مهر 1393 | 10:29 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(135) 

شانس یعنی ناشکری و خداوند را در تقدیر متهم ساختن؛

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: هركه به آنچه خداوند عزّ و جلّ قسمت كرده خشنود نباشد ، [در واقع] خداوند متعال را در قضایش متهم كرده است ...ادامه مطلب

طبقه بندی: شانس،  جبر و اختیار،  قضا و قدر،  سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، شانس، سنت الهی، ض، قضا و قدر الهی،  

تاریخ : شنبه 5 مهر 1393 | 12:01 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 3 مهر 1393 | 09:16 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 2 مهر 1393 | 10:20 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(131)

 اهرمهای اجرایی خداوند برای اجبار انسان در توجه به سنتهای تکوینی و تشریعی؛ 

چون انسانها در رعایت راههای معقول و احتیاط، نه تن به شناخت می‌دهند و نه مراقبت‌های لازم را انجام می‌دهند، خداوند اهرمهای اجرایی خاصی را در هر دو سنت قرار داده است...ادامه مطلب

طبقه بندی: جبر و اختیار،  قضا و قدر،  سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، جبر و اختیار، سنت الهی،  

تاریخ : سه شنبه 1 مهر 1393 | 10:38 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(68) 

سنت الاهی یعنی خواست خداوند (خدا خواست و یا خواست خدا نبود،)؛

خواست و مشیت خداوند همان چیزی است که در سنت ایجاد و تأثیر قرار داده است یعنی سنتی که تغییر ناپذیر است و جایگزینی ندارد. خداوند اداره‌ی جهان را بنابر سنت خود قرار داده است یعنی...ادامه مطلب

طبقه بندی: معجزه،  کیفر و پاداش،  جبر و اختیار،  قضا و قدر،  علت و معلول،  سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  حاکمیت و حکومت ،  اراده و انتخاب،  عقل و شرع، 
برچسب ها: حاکمیت و حکومت، قضا و قدر، سنت الهی، شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، اراده و انتخاب، ولایت،  

تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 09:58 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.


بارش برگ های پاییزی!!

  • کد نمایش افراد آنلاین